Logo Biblioteki w Kleczewie
Powróć do: strona główna

HISTORIA

Początki bibliotekarstwa publicznego w Kleczewie sięgają 1949r. Wówczas to w oparciu o zarządzenie Starosty Konińskiego w sprawie organizacji sieci bibliotek terenowych utworzono Miejską Bibliotekę Publiczną w Kleczewie. Jej siedziba mieściła się na Pl. Kościuszki 6 a jej pierwszym kierownikiem była p. Irena Krzewińska.

Jedną z najważniejszych spraw było tworzenie księgozbioru Biblioteki. W dniu 11 stycznia tegoż roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kleczewie otrzymała od powiatowej Biblioteki Publicznej w Koninie w ramach akcji rozbudowy krajowej sieci bibliotecznej 411 książek.Między innymi w kleczewskim księgozbiorze znalazły się następujące tytuły: " Nędznicy" W. Hugo, "Martin Eden" J. Londona, " Lalka" B. Prusa, czy "Krzyżacy" H. Sienkiewicza.

Warunki lokalowe biblioteki były skromne. Zajmowała zaledwie 2 pomieszczenia, w tym jedno przeznaczone zostało na magazyn - łączna powierzchnia wynosiła 20 m2. Mimo to funkcjonowała poprawnie. Z danych za okres od maja do grudnia 1951r. wynika, że systematycznie zwiększała się liczba książek ( w maju księgozbiór liczył 1327 woluminów, a w grudniu już 2120 woluminów)oraz czytelników (odpowiednio: 431 i 500). Wzrosła również liczba czytelników wywodzących się spośród byłych analfabetów z 4 w maju do 6 w grudniu. Systematycznie wzrastała także liczba wypożyczeń.

Poważne zmiany w kleczewskim bibliotekarstwie zaszły w latach 1957- 1971. Optymistycznym zjawiskiem był znaczny wzrost księgozbioru z 4405 woluminów w 1957r. do 9579 woluminów na dzień 31 grudnia 1971r. Nadal jednak biblioteka nie dysponowała odpowiednimi warunkami lokalowymi. Z tego powodu nie mogła funkcjonować prawidłowo czytelnia, bardzo rzadko odbywały się spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Propagowanie czytelnictwa i oświaty było wówczas głównym powodem podjęcia decyzji o utworzeniu najpierw filii Biblioteki w Budzisławiu Kościelnym (1954r.), następnie punktów bibliotecznych w środowisku wiejskim. W 1957r. utworzono punkty w Słaboludzu, Genowefie, Bolesławowie, Cegielni i Jabłonce, w roku 1859 powołano je w Sławoszewie i Jóźwinie, w 1963r. w Dankowie, następnego roku w Roztoce i Wielkopolu, w 1965r. w Izabelinie, zaś w Złotkowie w 1966r.

Pierwsza siedziba biblioteki mieściła się w budynku Miejskiej Rady Narodowej na Pl. Kościuszki 6, następnie została przeniesiona do nieco większego pomieszczenia - ok. 30 m2- znajdującego się w gmachu Gromadzkiej Rady Narodowej. Trzecia przeprowadzka miała miejsce w latach sześćdziesiątych do budynku Ośrodka Zdrowia: zagospodarowano pomieszczenie o powierzchni 25m2,w którym mogła funkcjonować tylko wypożyczalnia książek.

Na wiosnę 1971r. doszło do kolejnej zmiany siedziby kleczewskiej książnicy. Tym razem wybór okazłl się trafny. W oddanym do użytku pod koniec lat sześćdziesiątych Domu Kultury pomieszczenia biblioteczne w porównaniu z poprzednimi prezentowały się naprawdę okazale (służyły kleczewskim czytelnikom do października 1995 roku). Na powierzchni ponad 100 m2 można było zorganizować wypożyczalnię i dość dużą czytelnię.

Kleczewska bibliteka nabierała rangi. Na koniec 1971r. posiadała ok. 10 000 książek, zarejestrowano w tym roku 972 czytelników, a liczba wypożyczeń przekroczyła 11 000. Coraz częściej odbywały się wystawy, spotkania autorskie. Fakt ten nie uszedł uwadze ówczesnym władzom Kleczewa. W dniu 25 sierpnia 1971r. uchwałą nr 53/66/71 Miejskiej Rady Narodowej przekształcono Miejską Biblioteką Publiczną w Kleczewie w Miejsko - Gromadzką Bibliotekę w Kleczewie.

Kierownikiem biblioteki była wówczas Wanda Wesołowska. W latach 1949 - 1962 stanowiska kierownicze w kleczewskiej książnicy zajmowali m.in.: Irena Krzewińska, Zenobia Wdowiaczyk, Maria Paszkiewicz, Józef Adamczyk czy Stanisława Rogalińska. W roku 1983 - po przejściu Wadny Wesołowskiej do biblioteki Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie - obowiązki kierownicze przejęła Elżbieta Gruszczyńska.

W październiku 1995 roku siedziba biblioteki została przeniesiona do odrestaurowanego dworku po przedwojennym Sądzie Grodzkim. Zmiana warunków lokalowych umożliwila zaadaptować pomieszczenia w " nowej bibliotece" na oddzielne wypożyczalnie dla dorosłych i dzieci, swoje pomieszczenia dostały także czytelnia naukowa i czytelnia prasy. Na koniec 1998r. wypożyczalnia dla dorosłych liczyła 16 796 książek, wypożyczalnia dla dzieci dysponowała ponad 7 tys. woluminów, a dział popularno-naukowy obejmował ponad 6 tys. tytułów.

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Kleczewie liczy w chwili obecnej ponad 49 tys.książek. W czytelni naukowej (podręcznej) można skorzystać z encyklopedii, atlasów, kronik, do dyspozycji czytelnika są również bibliografie książek i czasopism. Czytelnia prasy posiadala 19 tytułów dzienników, tygodników, mieśięczników i innych czasopism.

Biblioteka prowadzi także dzialalność popularyzatorską. Wspólnie ze szkołami podstawowymi prowadzone są wycieczki po Bibliotece, umożliwiające zapoznać się najmłodszym czytelnikom z pracą w bibliotece, z możliwościami i sposobami wypożyczania książek. Organizowane są różne wystawy, spotkania autorskie i wieczorki poezji.

Szczególnie interesująco przedstawia się współpraca ze Stanisławem Pijanowskim - kustoszem muzeum w Głuchej Puszczy i Mikołajem Lorkiewiczem. Organizowane z nimi spotkania cieszą się ogromną popularnością wśród kleczewskiego społeczeństwa. Warto w tym miejscu wymienić wystawy gromadzonych przez Stanisława Pijanowskiego Biblii oraz konstrukcji państwa polskiego. Pierwsza wystawa nosiła tytuł " Jam jest prawdą, drogą i życiem", zaś druga " Rozwój parlamentaryzmu polskiego od XVI do XVIII wieku". Ogromnym powodzeniem cieszyła się wystawa rysunków i prac malarskich Mikołaja Lorkiewicza pt. " Moje miasto", opowiadających o Kleczewie.