Piątek 20 Lipiec 2018 Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
Historia Filii Bibliotecznej
  
Menu

 
 
 
   

Historia Biblioteki w Budzisławiu Kościelnym rozpoczyna się w roku 1956 i związana była z powstaniem Gromadzkiej Rady Narodowej. Reforma podziału administracyjnego wsi i zastąpienie gmin gromadami przeprowadzona w Polsce w 1954 roku, narzuciła konieczność rozbudowy sieci bibliotecznej. W trosce o stworzenie bibliotekom gromadzkim należytych warunków rozwoju, Minister Kultury i Sztuki wydał w dniu 4 kwietnia 1956 roku zarządzenie zobowiązujące organizatorów bibliotek gromadzkich do zapewnienia im dla prawidłowego funkcjonowania odpowiednich warunków lokalowych i liczącego co najmniej 1000 książek księgozbioru.

Niestety, nie zachowały się żadne materiały dokumentu­jące jej utworzenie, nie ma żad­nej uchwały, statutu. Jedyny dokument to protokół z założenia Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Budzisławiu Kościelnym, datowany na 5 kwietnia 1956 roku. W momencie two­rzenia placówki przekazano z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie inwentarz (księgę rejestrującą książki) z 3915 tomami książek.

Przez wiele lat funkcjonowania biblioteki w Budzisławiu Kościelnym pomieszczenia, które użytkowała, nie spełniały warunków prawidłowego funkcjonowania biblioteki. Mimo trudnych warunków pracy w szczególny sposób na uwagę zasługują w tamtym czasie pracujący w niej bibliotekarze.

Pierwszym kierownikiem Gromadzkiej Bibliote­ki Publicznej w Budzisławiu Kościelnym, która mieściła się budynku Gromadzkiej Rady Na­ro­dowej (obecnie dom prywatny na ul. Kleczewskiej 1) był Jerzy Lewandowski. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką pełniła Biblioteka Powiatowa w Koninie.

Na podstawie protokołu z pierwszej kontroli, przeprowadzonej w dniu 14 czerwca 1956 roku,  można odtworzyć rozwój placówki. Biblioteka liczyła wówczas 144 czytelników, co na 250 mieszkańców Budzisławia Kościelnego stanowiło ponad 57% osób czytających.

Zmiany personalne w budzisławskiej bibliotece nastąpiły w lutym 1957 roku. W dniu 14 lute­go tegoż roku bibliotekę przejęła Eulalia Grzelak. Zainteresowanie czytelnictwem systematycznie wzrastało, o czym świadczy liczba książek – 4250 wolumenów i 208 czytelnikami. Eulalia Grzelak pracowała w niej do 17 marca 1959 roku.

W tym okresie zwiększył się księgozbiór biblioteki do liczby 4972 książek. Następ­nym kierownikiem placówki została Stanisława Bryl. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć­dziesiątych nastąpi­ło przeniesienie siedziby biblioteki do budynku pry­wat­nego (obecna ulica Kaliska 55), w którym zajmowała lokal o powierzchni 20 m2. Oddalenie filii o około 1 km od centrum Budzisławia Kościelnego ujemnie wpłynęło na stan czytelnictwa

Po­now­na zmiana siedziby nastąpiła po kilku latach i znalazła miejsce w kolejnym prywatnym budynku (obecna ulica Kaliska 6). Ze sprawozdania za 1973 rok wynika, że biblioteka zajmowała wówczas jedno pomieszczenie o powierzchni 18 m2. Lokal był nieprzystosowany do tego typu działalności.

Oprócz podstawowej działalności Biblioteka organizowała punkty biblioteczne w okolicznych miejscowościach. Działalność punktów bibliotecznych przyczy­niła się do popularyzacji książki i czytelnictwa na terenie Budzisławia Kościelnego i okolic. W 1973 roku Filii Bibliotecznej w Budzisławiu Kościelnym podlegało sześć punktów bibliotecz­nych w: Adamowie, Budzisławiu Górnym, Kamionce, Maszewie, Trębach i Zberzynku.

W 1972 r. doszło w Polsce do kolejnej reformy administracyjnej, której wynikiem była likwidacja gromad i włączenie ich w struktury gmin. W związku z powyższym biblioteki gro­madzkie przekształcono w filie biblioteczne. Od tego momentu budzisławska książnica nosi nazwę Filii Bibliotecznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie. Stały nadzór nad Filią ma Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie. W chwili powstania Filii księgozbiór liczył 7722 tomy.

W ramach pracy kulturalno-oświatowej biblioteka współpracowała głównie z mło­dzieżą szkolną, wspólnie wykonywano np. wystawy związane z uroczystościami takimi jak: „Dzień Wojska Polskiego”, „Rocznica Rewolucji Październikowej”, 1 Maja, „Dni Oświaty, Książki i Prasy”. 

W dniu 1 sierpnia 1974 roku doszło do zmiany na stanowisku kierownika. Funkcję tę przejęła Jadwiga Chojnacka. Stan księgozbioru wynosił 9289 tomów.

Od 1 września 1975 r. bibliotekę przejęła Irena Misztszak ze stanem księgozbioru 10 083. W sprawozdaniu za 1975 rok odnotowano zarejestrowanych 480 czytelników. W połowie marca 1978 roku biblioteka została zamknięta na pięć miesięcy ze względu na zły stan lokalu. Konsekwencją tego było przeniesienie biblioteki do budynku, w którym obecnie znajduje się Bank Spółdzielczy (ul. Szkolna 1).

Do kolejnej zmiany personelu biblioteki doszło w dniu 1 grudnia 1979 roku. Bibliotekę ze stanem księgozbioru 11 784 książki przejęła Teresa Szczepankiewicz, która funkcję kierownika placówki sprawuje do dzisiaj.

Od 1979 roku do chwili obecnej doszło do trzech przeprowadzek filii. W listopadzie 1986 roku biblioteka przeniesiona została z ulicy Szkolnej na ulicę Wilczyńską (były budynek Gromadzkiej Rady Narodowej, następnie przedszkola, szkoły i poczty). W budynku tym funkcjonowała do sierpnia 1991 roku. Przedostatnią siedzibą filii był lokal w Wiejskim Domu Kultury „Strażak” na ulicy Kleczewskiej. Biblioteka w tym miejscu znajdowała się przez dwadzieścia lat. Od 3 października 2011 roku jej nową siedzibą stała się pobudowana Chata Młynarza przy wiatraku Koźlak.

Przeniesienie biblioteki do Domu Kultury „Strażak” związane było z poprawą warunków lokalowych, co umożliwiło prowadzenie dodatkowej działalności kulturalnej, tzn. konkursów czytelniczych, odczytów, lekcji bibliotecznych, pogadanek, spo­tkań autorskich. We współpracy z miejscową szkołą przeprowadzano różne konkursy pla­styczne, wiedzowe, organizowano lekcje biblioteczne, spotkania z pisarzami, a dla najmłodszych czytelników wieczory baśni.

Wraz z przeniesieniem filii bibliotecznej do chaty młynarza poszerzyła się działalność kulturalna placówki. Związane jest to bezpośrednio z udostępnieniem do zwiedzania odrestaurowanego wiatraka. Biblioteka stała się miejscem spotkań mieszkańców Budzisławia Kościelnego i okolic, jest często odwiedzane przez turystów i młodzież szkolną, dla której również przeprowadzane są lekcje historyczne tematycznie związane z przeszłością i kulturą wsi polskiej. Dla osób starszych biblioteka organizuje różne warsztaty rękodzielnicze. Latem odbywa się Budzisławski Jarmark Twórczości Ludowej, W związku z działalnością placówki władze samorządowe Gminy Kleczew zgłosiły ją do VII edycji Konkursu na Najlepszy Obiekt Turystyki Wiejskiej w Województwie Wielkopolskim", otrzymując w kategorii obiektów, w ktorych prowadzi się m.in. działalność edukacyjną III miejsce.

Filia gromadzi zbiory o charakterze uniwersalnym obejmujące literaturę piękną polską i obcą dla dzieci i dorosłych, literaturę popularno-naukową, regionalia, prenumeruje bieżące czasopisma. Na jej półkach można również znaleźć m.in. najnowsze edycje słowników, encyklopedii i leksykonów. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych, upo­wszechnianiu wiedzy i kultury. 

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00 - 18:00
Wtorek 08:00 - 16.00
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek 08:00 - 16.00
Piątek 10:00 - 18:00
Sobota 09:00 - 13:00
  
Jaką literaturę czytasz najczęściej?
Piekną
Popularno-naukową
Techniczną
Science-fiction
Romanse
Obcojezyczną
Data utworzenia:
19 Wrzesień 2007
Zobacz wyniki | Głosuj »    
 
 
on line: 2 odwiedzin: 613900
[Valid RSS]
Strona główna|Historia|Księgozbiór|Działalność|Usługi|Kontakt|Polityka prywatności|      
© 2007 - 2018 Biblioteka Publiczna w Kleczewie