Piątek 20 Lipiec 2018 Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
Historia wiatraka
  
Menu

 
 
 
   

Wiatrak w Budzisławiu Kościelnym jest je­dy­nym zachowanym wiatrakiem na tere­nie gmi­ny Kle­czew i jednym z nielicznych obiektów tego ty­pu udostępnionych do zwiedzania w tej części Wiel­kopolski. Pobudowany zo­stał w 1858 r. w Ko­ścia­nie na terenie ówczesnego za­boru pruskie­go. Funda­torem wia­traka był Roman Bre­siń­ski. Do Bu­dzi­sławia Kościelnego wiatrak tra­fił w 1926 r. Je­go właścicielem od tego czasu był Szczepan Mrów­czyński. W Bu­dzisławiu Ko­ściel­nym wiatrak ten mełł zboże do końca lat sie­dem­dzie­siątych XX w. Później zaczął podupadać.

Po wielu latach niszcze­nia i zapomnienia, w ro­ku 2011 budzi­sław­ski „koźlak” odzyskał swą daw­ną świetność. Obie­kt został odrestauro­wa­ny. W po­bli­żu sta­nę­ła także Cha­ta Młyna­rza. Fun­dusze na ten cel Gmina Kleczew pozyskała z Unii Euro­pej­skiej z Programu Odnowa i Roz­wój Wsi. Wia­trak wraz z Chatą Młynarza two­rzą Izbę Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rol­nictwa. Główną ideą tego projektu jest za­cho­wanie dzie­dzictwa kulturo­wego wsi.

 Największą atrakcją wiatraka są zachowane jego ory­gi­nalne części, m.in.: wał skrzy­dłowy wraz z ko­łem pa­lecznym, czy tzw. „kozioł”.

Od 3 października 2011 r. w Cha­cie Mły­narza mieści się Filia Biblio­tecz­na Miejsko-Gmin­nej Bi­blioteki Publicznej w Kle­czewie.

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00 - 18:00
Wtorek 08:00 - 16.00
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek 08:00 - 16.00
Piątek 10:00 - 18:00
Sobota 09:00 - 13:00
  
Jaką literaturę czytasz najczęściej?
Piekną
Popularno-naukową
Techniczną
Science-fiction
Romanse
Obcojezyczną
Data utworzenia:
19 Wrzesień 2007
Zobacz wyniki | Głosuj »    
 
 
on line: 2 odwiedzin: 613894
[Valid RSS]
Strona główna|Historia|Księgozbiór|Działalność|Usługi|Kontakt|Polityka prywatności|      
© 2007 - 2018 Biblioteka Publiczna w Kleczewie